Системи против лед и сняг

Отопление на улуци и водосточни тръби.

Отоплителните кабели предпазват покривите от натрупване на сняг и образуване на ледени висулки по тях. По този начин се предотвратяват нежелани щети по сградите и се осигурва безпрепятствено отвеждане на водата от топенето на снега през зимата. Подходящи са за жилищни сгради и всички видове промишлени сгради. Инсталират се мощности от 30-40W/m1 за всички видове улуци и водостоци с диаметър до ф150мм.


Предимства:

  • монтиране на отоплителни кабели с екранировка и UV защита
  • превенция срещу нежелани последствия и щети от снеготопенето, по сградите и минувачите
  • оптимизирането с автоматизирана система за управление, намалява раходите за електроенергия
  • спестяване на средства от евентуални щети, в следствие от замръзвания през зимата

Отопление на товарни рампи, стълбища и др.

Кабелите полжени под настилките на рампи, стълбища и открити площи осигуряват безпроблемно и безопасно преминаване по тях от автомобили и пешеходци през зимата, когато снегът е натрупал навсякъде.

Предимства:

  • достъпност и безопастност през зимата
  • възможност за полагане на горещи асфалтови настилки, върху отоплителните кабели
  • прецизно автоматизирано управление, намаляващо разходите за електроенергия