Електрическо подово отопление

Системите за електрическо подово отопление намират широко приложение, заради тяхната способност да разпределят излъчваната топлина равномерно по цялата повърхност на помещенията, в които са монтирани. Като нагревателен елемент се използват, нагревателни кабели и нагревателни рогозки. В практиката се използват два метода на полагане: полуакумулативен - отоплителният елемент е поставен в замазката или върху топлоизолацията на пода (под настилката) и директен - отоплителният елемент е поставен над замазката в слепващия слой на настилката.

Разпространение на топлината в помещението

Електрическите подови отопления се използват за сухи и мокри помещения, като мощноста им може да варира от 60W/m2 до 200W/m2 в зависимост от размерите на помещенията, настилката, под която се монтират (гранитогрес, теракот, камък, а в някои случаи и под дървени и ламинирани настилки), дебелина на подовата топлоизолация и наличие на топлоизолация на помещението. При мокрите помещения се препоръчва номиналната мощност на подовото отопление да бъде около 150-160W/m2, докато за всекидневни и спални тази мощност е от 100-130W/m2

Предимства:

  • лесен и оптимален контрол на температурата в отделните помещения
  • намален разход на електроенергия
  • намаленото количество на вдигнат прах, ги прави подходящи за хора страдащи от астма или алергии
  • невидими източник на топлина и комфорт
  • дълъг живот, без да е необходима поддръжка