Инжектиране на смоли

Инжектиране на смоли за спиране на течове

Инжектиране на смоли за спиране на течове, в стоманобетонни конструкции, е бърз и качествен метод, за отстраняване на течове във всякакъв тип помещения и съоръжения (сутерени, мазета, подземни паркинги, резервоари, шахти, ПСОВ и др.). Използват се смоли на полеуретанова основа, които се разширяват при контакт с влага и вода, като към тях могат да се добавят и ускорители за бързодействие. При необходимост от изграждане на плътна преграда тип „завеса“, зад стоманобетонна конструкция се използват инжекционни гелове, като при правилното им прилагане се образува хидроизолационно покритие от външната страна на конструкцията.

Инжектиране на смоли за възтановяване на конструкции

Инжектиране на смоли за възтановяване на конструкции, е част от системата за конструктивно усилване на конструкции. Инжекционните смоли са предимно на епоксидна основа и се използват за запълване и уплътняване на кухини и пукнатини в конструкции, като мостове и други строителни съоръжения, промишлени и жилищни сгради и отделни конструктивни елементи, напр. колони, греди, фундаменти, стени, подове и водни резервоари.Те не само образуват ефективна бариера срещу инфилтриране на вода и проникване на корозивни агенти, но и залепват структурно бетонните участъци.