Отопление на тръби

Електрически проводници за предпазване от замръзване на всякакъв тип тръби (метални, PPR, PVC и HDPE) и поддържане на постоянна температура на флуиди.

Предимства:

  • превенция от замръзване през зимата
  • бърз и лесен монтаж
  • ниска мощност

Саморегулиращи се проводници.

Контролират топлинното си действие автоматично спрямо температурата на околната среда, като това качество е характерно за всяка част от кабела. Задействат се при намаляване на температурата на околната среда.

 

Предимства:

  • кабелът може да се реже на произволно избрана дължина
  • саморегулиращата способност, осигурява намаляване на разходите за електроенергя и повишава ефективноста на работа