Лъчисто отопление за производствени халета, складови бази, офиси и др

Радиантните отоплителни панели предават топлината, като я излъчват. Принципът им на действие наподобява излъчването на слънчева енергия, която затопля директно обектите изложени на слънчевите лъчи. Този тип отопление излъчва инфрачервени енергийни вълни, които достигат повърхността на обектите и хората в стаята и инфрачервената енергия се превъща в топлина. От своя страна повърхностите и предметите акумулират топлина и я отдават в пространството затопляйки обема въздух.

Това е нежна, естествена и комфортна отоплителна система, която има много предимства пред обикновените конвенционални системи. В зависимост от номиналната мощност и сферата на приложение радиантните отоплителни панели се разделят на две основни групи:

  • Високотемпературни – предназначени за помещения с големи размери и височина на тавана (производствени халета, спортни зали, складови бази и др.)
  • Нискотемпературни – предназначени за отопление на жилищни помещения, офиси, работни места, фоайета на хотели и др.

Предимства:

  • комфортна среда при по-ниска температура на въздуха
  • намалена въздушна циркулация
  • намалени нива на прах и други частици
  • намаляване на конденза по стените на помещенията
  • възможност за цялостно или зоново отопление
  • безшумна работа
  • дълъг експоатационен живот
  • безвредни за хората. Инфрачервената топлина има положителен ефект върху имунната система и спомага за укрепването и