За нас

Фирма Белдо Кънстракшънс ЕООД, е създадена през 2010г. и предлага качествени професионални услуги, в областта на Хидроизолациите.

През изминалите 10 години се утвърдихме, като една от водещите фирми в страната.

Ние предлагаме на нашите клиенти проектиране, доставка и монтаж на хидроизолационни системи, за плоски покриви и основи на сгради,  както на обекти с промишлено, така и с обществено предназначение.

Фирмата разполага със сертифициран персонал, както и с необходимото техническо оборудване, за реализиране на проекти със синтетични PVC и ТРО мембрани, а така също и на битумни мембрани.

От 2017г. предлагаме обследване на хидроизолационни покрития, за откриване на течове, посредством детектор Dry Roof Pro.

Професионалният ни опит, своевременна реакция и отлична комуникация, с клиента ни правят предпочитан партньор при реализирането на проекти.

Съществена част от работата ни е свързана с продажбата и монтажа на противообледенителни системи. (системи против лед и сняг, лъчисто отопление, подови отопления и др.)

Консултацията на обекта на клиента ни позволява да предложим енергоефективни решения, постигайки отлично съотношение между цена и удовлетвореност от продукта.

Фирмата предлага голямо разнообразие от PVC настилки, епоксидни и полеуретанови саморазливни настилки, които намират широко приложение, в обществени и промишлени сгради.

Предлаганите допълнителни услуги в Строителството (саниране на стоманобетонни конструкции, ижектиране на смоли, защита на метални конструкции от корозия и др.) улесняват и подобряват значително работата на нашите клиенти.

Белдо Кънстракшънс ЕООД си партнира успешно с най-големите производители на строителна химия, хидроизолационни материали, специализирани отоплителни системи и други. Предлагаме изпитани продукти, продавани в цял свят и осигуряващи надежност и комфорт.