Хидроизолации на фундаменти и сутерени

1. Циментополимерна хидроизолация:

Предимства:

 • висока адхезия към основи от: бетон, тухла, камък, хоросан, желязо и др.
 • водонепропускливост
 • пропускливост на водни пари
 • приложение върху влажни основи
 • висока устойчивост на замръзване и соли
 • еластичност

2. Хидроизолация с полимеризиран битум:

Предимства:

 • запазва еластичността си при ниски температури
 • дебелослойно покритие
 • водонепропускливост
 • не съдържа разтворители, незапалима
 • приложение върху сухи и леко влажни основи
 • премоства пукнатини
 • може да се използва като лепило за топлоизолационни плоскости

3. Рулонни хидроизолации (PVC, FPO, TPO и битумни мембрани):

Предимства:

 • висока устоичивост на стареене
 • висока якост на опън и относително удължение при скъсване
 • устойчивост към всички нормално срещащи се в подземните води и почвата агресивни вещества
 • устойчивост към прорастване на корени и микроорганизми
 • устойчивост към механични въздействия
 • полагане върху влажни и леко мокри добре уплътнени основи
 • висока еластичност при ниски температури
 • постоянство в размерите